Tập tin pdf sửa đổi như thế nào?

2023-11-08

Tệp PDF (Portable Doument Formet) là một dạng thức tài liệu điện tử thường được áp dụng trong các ngành công nghiệp với các nền tảng và dạng thức không dễ thay đổi. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, chúng ta có thể cần phải chỉnh sửa hoặc chỉnh sửa các file PDF để thích nghi với những nhu cầu cụ thể. Bài này sẽ thảo luận xung quanh cách các tệp PDF hiệu chỉnh những thay đổi.

Một, dùng trình soạn thảo PDF khách

PDF Editor là một công cụ chuyên dùng để chỉnh sửa và chỉnh sửa tập tin PDF, có thể tải về để cài đặt vào máy tính cá nhân để sử dụng. Trên thị trường có rất nhiều bộ soạn thảo PDF khác nhau, cung cấp nhiều tính năng khác nhau như chèn, xóa, di chuyển, quay, cắt xén và điều chỉnh kích cỡ trang. Ngoài ra, chúng cũng có thể thực hiện các thao tác như chỉnh sửa văn bản, chỉnh sửa hình ảnh, thêm các chú giải. Nhưng những bộ soạn thảo như vậy thường được tải về miễn phí, sử dụng phí.

Hai, sử dụng bộ soạn thảo PDF trực tuyến

Ngoài bộ soạn thảo PDF được cài đặt tại địa phương, một số bộ soạn thảo PDF trực tuyến có thể sử dụng. Các dịch vụ này không cần tải về hoặc cài đặt phần mềm, chỉ cần tải lên tập tin PDF của bạn là bắt đầu chỉnh sửa. Chúng cung cấp một số tính năng hữu ích như thêm và xóa trang, quay trang, điều chỉnh kích cỡ trang, thêm văn bản, ghi chú và đánh dấu v.v... Nhưng cũng đều phải trả tiền để sử dụng.

Ba, dùng bộ chuyển đổi PDF

Nếu bạn chỉ cần hiệu chỉnh văn bản trong tệp PDF mà không cần phải thực hiện các thao tác khác cho nó, bạn có thể sử dụng Bộ chuyển đổi PDF là một công cụ để chuyển đổi các tệp PDF thành các dạng thức Microsoft Word, Excel hoặc Powerpoint. Khi bạn chuyển đổi các tệp PDF sang dạng thức khác, bạn có thể hiệu chỉnh chúng như hiệu chỉnh các tài liệu

Trên đây là cách tập tin pdf chỉnh sửa các thay đổi. Tóm lại, tất cả đều rất thiết thực để bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa và chỉnh sửa tập tin PDF. Bạn có thể lựa chọn một phương pháp phù hợp với nhu cầu của mình để chỉnh sửa và sửa đổi.