Không cần đăng ký và đăng nhập, tách một tập tin PDF thành nhiều tập tin PDF miễn phí trực tuyến, không giới hạn số trang.

Một người bạn.
Xây hẹn.

Hồ sơ.

1.Giới hạn kích cỡ của tập tin PDF được tải lên dưới 100MB;
2.Scan bản sao và ảnh tinh khiết PDF không thể chuyển đổi;
3.Tập tin PDF với mật khẩu cần được giải mã trước khi chuyển đổi.


wait loading... ...

Nhắc nhở: Để tiết kiệm không gian lưu trữ máy chủ và bảo vệ sự riêng tư của bạn, tất cả các file sẽ bị xóa trong vòng 1 giờ kể từ khi xử lý. Hãy tải về tập tin để xử lý thành công càng sớm càng tốt.

English Español Français Português Русский 中文 ......

Những ưu điểm và khuyết điểm của tài liệu PDF là gì? Trong trường hợp nào nên sử dụng tài liệu PDF     2023-11-10

Công nghệ PDF: Khám phá thế giới tài liệu điện tử dễ dàng     2023-11-25