Tidak perlu mendaftar dan log masuk, pisahkan satu berkas PDF menjadi lebih dari satu berkas PDF secara gratis, tanpa batas bilangan halaman.

Mod
Jarak

Berkas

1.Saiz fail PDF dimuat naik dibatasi dalam jarak 100 MB;
2.Salinan imbas dan PDF imej murni tidak boleh ditukar;
3.Fail PDF dengan kata laluan perlu didekripsi sebelum ditukar.


wait loading... ...

Pengingat: Untuk menghemat ruang penyimpanan server dan melindungi privasi Anda, semua berkas akan dihapus dalam waktu 1 jam setelah diproses. Harap mengunduh file yang sukses secepat mungkin.

English Español Français Português Русский 中文 ......

Apa kelebihan dan kekurangan dokumen PDF? Dokumen PDF harus digunakan dalam situasi apa     2023-11-10

PDF technology:Eklusētās pašreizēja     2023-11-25