აუცილებელი არ არის აუცილებელი რეგისტრაცია და შესვლა ინტერნეტი

მიზნები
გჲეა
მნიშვნელობა

ფაილი

1.PDF ფაილის ზომის შეზღუდვა 100MB- ზე ნაკლები;
2.PDF ვერ შეძლება
3.PDF ფაილები და პაროლებს რპწბგა ეა ევოპტპგნა ოპვე თჱდლვზეანვ.


wait loading... ...

შემხსენებელი გთხოვთ, ფაილის გადატვირთეთ წარმატებული პროცედურების შემდეგ, რაც შესაძლებელია.

English Español Français Português Русский 中文 ......

PDF ტექნოლოგია     2023-11-25

რა არის PDF დოკუმენტი?     2023-11-06