Lama baahna in uu diiwaangeliso ama gelid, lacag la’aan ah pdf ee shabakadda jpg ama png, lambaroo ah ee bogga la'aan.

Shaqooyinka
Wadl
Taalka

Fiiskalka

1.Wax ka yar 100 MB
2.Fiyaha ee skaan oo daahir aheyn PDF laguma guursin karo;
3.Faabooyinka PDF ee waajib ah in la ka-faaso ka hor inta u soo guursada.


wait loading... ...

Xusuuso: Si aad u boweyso goobta deynka ee sereyarada iyo ilaaliyadda gaarka- gaarka- gaarka ah, oo dhan waxaa laga xiriirtaaa 1 saacadood ka dib. Dadka codsiga ka baaraandegista aasaasiga ah ka dib.

English Español Français Português Русский 中文 ......

Teknologii PDF: Baadhsii dunida dukumentida internetka ah     2023-11-25

Sidee uu uu u bedelin karaan fayiliyada pdf?     2023-11-08