Lama baahna in uu diiwaangeliso ama lagu galo, lacag la’aan ah pdf ee uu uu aasaaso dukumentiyada erayo xafiiska Microsoft, docx. Dokumentida booska ee tt

Shaqooyinka
Taalka

Fiiskalka

1.Wax ka yar 100 MB
2.Fiyaha ee skaan oo daahir aheyn PDF laguma guursin karo;
3.Faabooyinka PDF ee waajib ah in la ka-faaso ka hor inta u soo guursada.


wait loading... ...

Xusuuso: Si aad u boweyso goobta deynka ee sereyarada iyo ilaaliyadda gaarka- gaarka- gaarka ah, oo dhan waxaa laga xiriirtaaa 1 saacadood ka dib. Dadka codsiga ka baaraandegista aasaasiga ah ka dib.

English Español Français Português Русский 中文 ......

Sidee uu uu u bedelin karaan fayiliyada pdf?     2023-11-08

Sidee u yihiin dukumentiyada PDF? Markii aan isticmaali kartaa dukumentiga PDF     2023-11-10