பதிவு பதிவு மற்றும் உள்நுழைவது அவசியமில்லை, இலவச இணைய pdf கோப்புகள் மைரோவின் அலுவலக வார்த்தை ஆவணங்கள், docx Or txt உரை ஆவணம்

பொருள்கள்
மதிப்பு

கோப்பு

1.PDF கோப்பு அளவு வரையறை 100 MB க்கு குறைந்தது;
2.வருடம் செய்யப்பட்ட மற்றும் சுத்தமான படம் PDF மாற்ற முடியாது;
3.PDF கோப்புகள் கடவுச்சொல்களை மாற்றுவதற்கு முன் மறைகுறிமுறை நீக்க வேண்டும்.


wait loading... ...

நினைப்பூட்டுதல்: சேவையகம் சேமித்து சேமிக்கவும் உங்கள் தனிமையை பாதுகாக்கவும், சேவையகத்திற்குப் பின் அனைத்து கோப்புகளும் 1 மணிநேரத்திற்குள் நீக்கப்படும். தயவு செய்து வெற்றிகரமான செயற்படுத்த பிறகு கோப்பினை பதிவிறக்கவும்.

English Español Français Português Русский 中文 ......

PDF ஆவணம் என்ன?     2023-11-06

PDF தொழில்நுட்பம்     2023-11-25